Base Timesheet

Base Timesheet: Cách mở khóa 1 bảng công
Tại Bước 4 của bảng công Timesheet, khi dữ liệu công đã hoàn tất bạn có thể chọn "Khóa dữ liệu" hoặc "Done" để khóa Bảng công lại >&...
Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 12:34 SA
Base Timesheet: Cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì
Để cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì tính công bạn vào Base Timesheet trên menu app hoặc truy cập https://timesheet.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫ...
Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 8:03 CH
Base Timesheet: Cách thực hiện và chốt bảng công Timesheet
Để thực hiện quy trình tính bảng công trong Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet trên Menu app, sau đó thao tác theo cá...
Sat, 13 Tháng 4, 2024 tại 9:00 SA
Base Timesheet: Cách đồng bộ Ngày nghỉ lễ từ HRM
Sau khi tạo các Ngày nghỉ lễ trên Base HRM, bạn cần đồng bộ chúng trên từng bảng công Timesheet mới có thể khiến nhân sự được tính đủ công những ca họ phải ...
Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 1:48 SA
Base Timesheet: Cách nhập dữ liệu chấm công vào bảng công từ file excel
Bảng công trên Timesheet sẽ đồng bộ dữ liệu chấm công của nhân sự từ Base Checkin. Tuy nhiên ở Bước 1 bảng công, bạn cũng có thể thêm thủ công từng Log chấm...
Wed, 29 Tháng 11, 2023 tại 3:13 CH
Base Timesheet: Cách xuất bảng công Timesheet
Bạn truy cập vào https://timesheet.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Timesheet trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:  Bước 1: Click vào "...
Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 5:51 CH
Base Timesheet: Cách nhập số công của ca từ file excel
Bạn truy cập vào https://timesheet.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Timesheet trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào "C...
Wed, 29 Tháng 11, 2023 tại 3:15 CH
Base Timesheet: Cách gửi bảng công cho nhân sự
Để gửi bảng công Timesheet cho nhân sự, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trong kho ...
Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:23 SA
Base Timesheet: Bảng công hỗ trợ xuất excel những thông tin gì
Bạn cần xuất danh sách nhân sự kèm theo đơn xin nghỉ phép, hoặc cần xuất lịch sử log chấm công của nhân sự  Sau đây là các mẫu excel Timesheet đang hỗ trợ ...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 11:56 SA