Base Timesheet: Cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:26 SA


Để cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì tính công bạn vào Base Timesheet trên menu app hoặc truy cập https://timesheet.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:

- Chọn "Tùy chỉnh" => "General" => Chọn ngày và tháng => "Lưu"

- Trong đó:
Period Start Date: Ngày bắt đầu chu kì tính công
Start from

  • This month: Tháng này
  • Prev month: tháng trước

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.