Base Timesheet: Cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì in

Sửa đổi trên: Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 8:03 CH


Để cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì tính công bạn vào Base Timesheet trên menu app hoặc truy cập https://timesheet.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" > "Generals" 
Bước 2: Chọn ngày và tháng > click vào "Save" để lưuTrong đó:

  • Period Start Date: Ngày bắt đầu chu kì tính công
  • Start from

This month: Tháng này

Prev month: tháng trước

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.