Base Timesheet: Cách mở khóa 1 bảng công in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 12:34 SA


Tại Bước 4 của bảng công Timesheet, khi dữ liệu công đã hoàn tất bạn có thể chọn "Khóa dữ liệu" hoặc "Done" để khóa Bảng công lại

>> Sau đó nếu muốn tiếp tục sửa/cập nhật thông tin vào bảng công, bạn cần Mở khóa bảng công.

Thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập Base Timesheet ở menu app hoặc https://timesheet.base.vn/. Sau đó vào bảng công cần mở khóa


Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào mục Lưu lại >> Chọn "Unlock data"- Sau khi xác nhận 1 lần nữa, dữ liệu sẽ được mở khóa để chỉnh sửa

------------

Lưu ý:

+ Bảng công đã Done: Chỉ Owner - Quản trị hệ thống mới có thể mở khóa.

+ Bảng công khóa bằng thao tác "Khóa dữ liệu"  (chưa Done): Owner và Admin Timesheet có thể mở khóa.

Thao tác đều tương tự như hướng dẫn bên trên.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.