Base Timesheet: Cách thực hiện và chốt bảng công Timesheet in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 1:13 SA


Để thực hiện quy trình tính bảng công trong Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet trên Menu app, sau đó thao tác theo các hướng dẫn sau:


Đầu tiện, bạn tạo Chu kỳ tính công và thêm Bảng công vào chu kỳ theo hướng dẫn Tại đây

(Nếu đã có bảng công, bạn có thể bỏ qua bước này)


Trong chi tiết Bảng công, bạn cần thao tác lần lượt qua 4 bước sau:


Bước 1: Chỉnh sửa thời gian chấm công - Dữ liệu chấm công được đồng bộ từ Base checkin


- Tại đây, bạn có thể thực hiện thêm/xóa log chấm công đã có- Nhập/xuất dữ liệu chấm công
Bước 2: Chỉnh sửa lịch làm việc


- Tại đây, bạn có thể đồng bộ ngày nghỉ lễ hoặc cập nhật lại lịch làm việc nếu có thay đổi lịch làm việc tại HRM


- Thêm ca hoặc thêm ca bổ sung cho lịch làm việcBước 3: Áp dụng công thức excel

- Hệ thống sử dụng công thức đã cài đặt của lịch làm việc để tính số công cho từng nhân sự

- Nếu dữ liệu đã đúng, quản lý chọn Lưu lại để chuyển sang bước sauTại bước này bạn cũng có thể "Xuất bảng chấm công" hoặc "Xuất ca bổ sung"Bước 4: Chỉnh sửa số công


Tại bước này bạn có thể

+ Lưu lại để lưu kết quả cuối cùng
+ Khóa dữ liệu để không thể thay đổi dữ liệu
+ Nhập số công của ca theo bảng excel
+ Xuất dữ liệu bảng chấm công+ Gửi bảng công cho nhân sự+ Khi dữ liệu đã hoàn chỉnh, bạn chọn Done để khóa hoàn toàn dữ liệu >> Chỉ Owner mới có thể mở khóa bảng công đã DoneCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.