Base Timesheet: Cách đồng bộ Ngày nghỉ lễ từ HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 1:48 SA


Sau khi tạo các Ngày nghỉ lễ trên Base HRM, bạn cần đồng bộ chúng trên từng bảng công Timesheet mới có thể khiến nhân sự được tính đủ công những ca họ phải làm trong ngày lễ. 

Để đồng bộ Ngày nghỉ lễ từ HRM, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh Menu app


Bước 2: Chọn vào bảng công cần đồng bộ >> Chuyển bảng công tới Bước 2 - Chỉnh sửa lịch làm việcBước 3: Đưa con trỏ chuộc vào mục "Tải lại" >> chọn "Đồng bộ ngày lễ"Bước 4: Xác nhận thao tác--------------

Sau khi đồng bộ thành công, những Ngày nghỉ lễ sẽ có icon chiếc ô và ca làm việc chuyển sang màu hồng như sau nhé.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.