Base Timesheet: Cách thêm/bớt ca làm việc in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:26 SA


Để thực hiện thêm/bớt ca làm việc tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc truy cập Base Timesheet tại menu app.

Bước 1: Bạn chọn "Tùy chỉnh" => "Workday" => Chọn lịch làm việc và tháng cần thêm hoặc bớt  ca làm việc

Bước 2: Chọn ký hiệu 2 chấm để thêm ca 

- Thêm ca: Trường hợp bổ sung ca dành cho toàn bộ nhân sự của lịch làm việc này

+ Standard shift point: số công tính cho ca đó

+ Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ca

+ Loại ca:

  • Ca thường
  • Nghỉ có lương
  • Nghỉ không lương

+ This is a cross-day (over-night) shift: chọn tích nếu như ca qua đêm
- Thêm ca bổ sung: Chỉ áp dụng ca với 1 số nhân sự được tag tên

+ Tên: Tên ca

+ Standard shift point: số công tính cho ca đó

+ Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ca
+ Assigners: tag những nhân sự áp dụng
+ This is a cross-day (over-night) shift: chọn tích nếu như ca qua đêm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.