Base Timesheet: Hướng dẫn cách viết công thức tính công trên Timesheet in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:35 SATham khảo các chính sách và gợi ý công thức tại link: https://cocctimesheet.bubbleapps.io/version-test

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.