Base Timesheet: Tạo chu kỳ tính công in

Sửa đổi trên: Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 7:31 CH


Để thực hiện tạo chu kì tính công tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh Menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Chọn "Chu kỳ tính công"  >> "Create Cycle"


Bước 2: Điền thông tin cho chu kì mới => "Lưu lại"

Tại giao diện này, bạn có thể tick chọn luôn các Lịch làm việc để thêm vào chu kỳ >> Tại phần "Timesheet" như hình.

---------------


Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có 1 chu kỳ tính công mới và bảng công của những lịch làm việc khác nhau trong chu kỳ này.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.