Base Timesheet: Tạo chu kỳ tính công in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:27 SA


Để thực hiện tạo chu kì tính công tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh Menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn "Chu kỳ tính công" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin cho chu kì mới => "Lưu lại"

Bước 3: Thêm các lịch làm việc áp dụng trong chu kì => "Lưu lại"

- Sau khi hoàn thành, mỗi lịch làm việc sẽ có 1 bảng công riêng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.