Base E-Hiring: Phân quyền thao tác trên E-Hiring in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 1, 2023 tại 9:37 SA


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base E-Hiring.


1. Phân quyền chung- Lưu ý: Admin hệ thống và Admin Hiring chỉ có quyền tương tự Members thông thường trong E-Hiring.


2. Phân quyền trong Tin tuyển dụng


Lưu ý: 
- Members thông thường sẽ chỉ xem và thao tác được ở các tin tuyển dụng mà họ quản lý.

- Người tạo tin sẽ mặc định là người Quản lý tin, tuy nhiên nếu sau đó họ bị xóa khỏi "Thành viên quản lý", họ sẽ chỉ xem được Danh sách ứng viên ở tin họ đã tạo và không thể thao tác gì thêm.

- Phân quyền tại Campaign tương tự với Tin tuyển dụng


3. Phân quyền trong chi tiết Hồ sơ Ứng viên

4. Chú giải

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.