Base E-hiring

Base E-Hiring: Giới thiệu chung về app và Mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung Base E-Hiring là nền tảng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam giúp Doanh nghiệp vận hành cỗ máy tuyển dụng một cách thông minh, tiện lợi và ...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 2:13 CH
Base E-Hiring: Cách phân quyền tài khoản trong Hiring
Trong Base E-hiring có 3 quyền cơ bản: 1. HR manager: Là thành viên quản trị hệ thống E-hiring. Có thể xem toàn bộ các tin tuyển dụng có trên hệ thống, ...
Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 6:38 CH
Base E-Hiring: Cách thay đổi thông tin Công ty trên Hiring
Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-Hiring trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài đặt hệ t...
Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 6:52 CH
Base E-Hiring: Phân quyền thao tác trên E-Hiring
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base E-Hiring. 1. Phân quyền chung - Lưu ý: Admin hệ thống và Admin Hi...
Tue, 17 Tháng 1, 2023 tại 9:37 SA
Base E-Hiring: Cách thêm Địa điểm làm việc
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa Địa điểm trên Base Hiring, bạn có thể thao tác theo 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring &...
Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 7:02 CH
Base E-Hiring: Cách thiết lập Phòng ban trong Hiring
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa Phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Ph...
Wed, 17 Tháng 5, 2023 tại 3:36 CH
Base E-Hiring: Cách thiết lập email tuyển dụng
1. Thiết lập email gửi và nhận thông tin: Để thiết lập email: Bạn vào Base E-hiring >> Cài đặt hệ thống > Hộp thư: Bạn có thể lựa chọn...
Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 7:10 CH
Base E-Hiring: Cách tạo mẫu Email tự động
Để tạo mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-Hiring trên thanh menu ap...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 9:52 SA
Base E-Hiring: Cách chỉnh sửa, xóa Mẫu email
Để chỉnh sửa hoặc xóa Mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trê...
Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 6:38 CH
Base E-Hiring: Cách thêm Mẫu phỏng vấn
Để thêm mẫu phỏng vấn bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app. ...
Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 6:44 CH