Base Account: Cách owner thay đổi email tài khoản in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:57 CH


Chỉ có tài khoản Owner mới có thể thay đổi tài khoản Email và chỉ thay đổi được email của các tài khoản Member, Admin. Còn với tài khoản Owner sẽ không thay đổi được email của tài khoản owner khác. 

Để thay đổi email sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào tab Thành viên của trang https://account.base.vn


Bước 2: Ở tài khoản cần thay đổi email, chọn vào biểu tượng "..." >> Thay đổi email.


Bước 3: Thay đổi email mới rồi chọn Thiết lập email là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.