Base Account: Cách Owner phân quyền thay đổi email tài khoản in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:46 CH


Ngoài tài khoản tối cao của hệ thống là Owner có quyền thay đổi email tài khoản thì owner có thể phân quyền cho Account Admin có quyền này. Để phân quyền, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/ hoặc icon Base account trên thanh app
Bước 2: Tại thanh bên phải màn hình app, bạn chọn Tùy chỉnh nâng cao >> Quyền sửa email

Bước 3: Bạn chọn Có để cho phép Account Admin có quyền thay đổi email tài khoản.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.