Base Account: Cách xử lý khi đăng nhập hiển thị Login failed in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:40 CHNguyên nhân: Khi bạn thực hiện đăng nhập vào hệ thống sai thông tin nhiều lần (>20 lần), hệ thống đã tạm khóa tài khoản này


Cách khắc phục: Bạn truy cập vào email của tài khoản, hệ thống sẽ gửi 1 email có tiêu đề Someone is trying to log in into your account. Bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa "someone" hoặc "account" sau đó click vào đường link trong email để kích hoạt lại tài khoản và đổi mật khẩu.

Sau khi đổi mật khẩu thành công, bạn truy cập vào hệ thống bình thường.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.