Base Account

Base Account: Không thấy email thông tin tài khoản gửi về mail thì làm sao để đăng nhập?
Nếu gặp trường hợp đã tạo tài khoản trên Base tuy nhiên thông tin tài khoản không thấy được gửi về email của người được tạo tài khoản thì sẽ thực hiện các b...
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 3:21 CH
Base Account: Cách xử lý khi đăng nhập hiển thị Login failed
Nguyên nhân: Khi bạn thực hiện đăng nhập vào hệ thống sai thông tin nhiều lần (>20 lần), hệ thống đã tạm khóa tài khoản này Cách khắc phục: Bạn ...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:40 CH