Base Account

Base Account: Không thấy email thông tin tài khoản gửi về mail thì làm sao để đăng nhập?
Nếu gặp trường hợp đã tạo tài khoản trên Base tuy nhiên thông tin tài khoản không thấy được gửi về email của người được tạo tài khoản thì sẽ thực hiện các b...
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 3:21 CH
Base Account: Cách xử lý khi đăng nhập hiển thị Login failed
Nguyên nhân: Khi bạn thực hiện đăng nhập vào hệ thống sai thông tin nhiều lần (>20 lần), hệ thống đã tạm khóa tài khoản này Cách khắc phục: Bạn ...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:40 CH
Base Account: Các lỗi thường gặp khi Đăng nhập
1. Đăng nhập bằng SAML * Báo lỗi SAML_FLOW_FAILED_2  - Khi chọn Login with SAML tại giao diện đăng nhập thì màn hình báo lỗi  SAML_FLOW_FAILED_2 và không ...
Tue, 23 Tháng 5, 2023 tại 10:30 CH
Base Account : Đã điền Chức danh nhưng thành viên khác không nhìn thấy?
Nếu gặp trường hợp đã điền chức danh nhưng thành viên khác không nhìn thấy , Owner / App admin Base Account có thể kiểm tra theo các bước sau :  Bước 1: Bạ...
Fri, 28 Tháng 4, 2023 tại 9:45 SA