Base Account : Các con số giới hạn trong Base Account in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 12, 2023 tại 10:11 SA  • Số lượng tài khoản tối đa : 8000 tài khoản.

  • Số lượng tài khoản Owner( quản trị cấp cao) : nằm trong danh sách 8000 tài khoản.

  • Số lượng tài khoản admin( quản trị hệ thống) : nằm trong danh sách 8000 tài khoản.

  • Số lượng tài khoản khách : 8000 tài khoản.

  • Số lượng nhóm : Không giới hạn.

  • Số lượng thành viên tối đa trong 1 nhóm : Không giới hạn.

  • Số lượng quản lý trực tiếp của 1 tài khoản : 10 quản lý trực tiếp

  • Số lượng nhóm 1 tài khoản được tham gia : Không giới hạn.

  • Số lượng App admin của 1 App: Không giới hạn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.