Base Account: Các lỗi thường gặp khi Đăng nhập in

Sửa đổi trên: Tue, 23 Tháng 5, 2023 tại 10:30 CH


1. Đăng nhập bằng SAML

Báo lỗi SAML_FLOW_FAILED_2 

- Khi chọn Login with SAML tại giao diện đăng nhập thì màn hình báo lỗi  SAML_FLOW_FAILED_2 và không thể đăng nhập

-> Báo lại nhân viên Base để nhận hỗ trợ: Kỹ thuật sẽ cần kiểm tra code để xác nhận nguyên nhân cụ thể.

----

- Nguyên nhân thường thấy: Lỗi xảy ra từ phần tích hợp SSO -> KH cần liên hệ lại với đầu mối hỗ trợ tích hợp SSO khi triển khai để nhận hỗ trợ.


2. Đăng nhập bằng AppleID

Báo lỗi "We cannot find the account associcated ..." 

- Khi Khi chọn Login with AppleID  tại giao diện đăng nhập thì màn hình báo lỗi  "We cannot find the account associcated with the email ...you just provided và không thể đăng nhập

-> Lỗi xảy ra do khi đăng nhập lần đầu, set up không chọn "Chia sẻ địa chỉ email" 

-> Giải pháp: Truy cập vào link Apple >> Xóa phần truy cập với Base và Đăng ngập lại >> Chọn "Chia sẻ địa chỉ email" .3. Đăng nhập bằng tài khoảng Microsoft

Đã tắt bảo mật 2 lớp trên Base Account nhưng khi chọn "Login with Microsoft" vẫn yêu cầu 2 lớp


-> Do đã thiết lập bảo mật Authenticator với tài khoản Microsoft

-> Giải pháp: Tắt bảo mật Authenticator với tài khoản Microsoft 


4. Đăng nhập trực tiếp

 * Báo lỗi SAML REQUIRED


- Nguyên nhân: Hệ thống của KH yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập bằng SSO SAML

- Giải pháp: 

+ Chọn Login with SAML để đăng nhập


+ Ngoài ra Owner có thể tắt yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập bằng SSO SAML, thao tác như sau:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.