Base Account: Không thấy email thông tin tài khoản gửi về mail thì làm sao để đăng nhập? in

Sửa đổi trên: Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 3:21 CH


Nếu gặp trường hợp đã tạo tài khoản trên Base tuy nhiên thông tin tài khoản không thấy được gửi về email của người được tạo tài khoản thì sẽ thực hiện các bước sau để lấy lại thông tin.


Bước 1: Bạn kiểm tra lại xem mail tài khoản có bị lẫn vào trong mục Spam hay Quảng cáo ? ( Nếu không có thì chuyển sang Bước 2)


Bước 2: Bạn vào trang https://account.base.vn/ >> Chọn vào phần "Quên mật khẩu/Forget your password". Hệ thống sẽ gửi lại một email để hỗ trợ bạn đặt lại mật khẩu. (HDSD chi tiết)


 


Bước 3: Nếu trong trường hợp bạn vẫn không nhận được email thì hãy nhờ tài khoản Owner của hệ thống hỗ trợ đặt lại mật khẩu. Thao tác đặt lại mật khẩu của tài khoản Owner như HDSD tại đây.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.