Base Account: Cách tài khoản owner thay đổi mật khẩu cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 10:52 SA


Để tài khoản owner thay đổi mật khẩu cho nhân viên, trong trang Account bạn sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Vào mục Thành viên trong trang https://account.base.vn/ >> Chọn tài khoản >> Chọn dấu "..." >> Thay đổi mật khẩu


Bước 2: Nhập thông tin mới

Bạn điền thông tin mật khẩu cũ, mật khẩu mới

Lựa chọn thoát các phiên đăng nhập cũ và nhấn Đặt mật khẩu

Mật khẩu là dãy kí tự viết liền không dấu, có thể bao gồm chữ, số và kí tự đặc biệt (!@#$....)


Lưu ýTài khoản owner không đổi mật khẩu cho owner khác được. Bạn cần hạ cấp owner cần đổi password xuống làm thành viên hoặc admin. Sau khi đổi xong thì cấp quyền owner trở lại

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.