Base Account: Cách chỉnh sửa thông tin tài khoản in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:04 CH


Để chỉnh sửa tài khoản, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. 

  • Bước 1: Chọn Cá nhân >> Chọn Chỉnh sửa tài khoản


  • Bước 2: Chọn chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn Cập nhật để hoàn tất thao tác 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.