Base Account : Thiết lập quyền xem thông tin cá nhân của nhân sự. in

Sửa đổi trên: Fri, 28 Tháng 4, 2023 tại 9:49 SA


Để thiết lập quyền xem thông tin cá nhan của nhân ,

bạn truy cập https://account.base.vn/ hoặc app Base Account trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Bạn vào Base account >> quyền xem thông tin.

Bước 2: Thiết lập quyền xem thông tin cá nhân của nhân sự.

- Public ( Công khai thông tin liên hệ của tất cả nhân viên ) : Tất cả thành viên sẽ xem được thông tin liên hệ của nhau.
- Private ( Chỉ hiển thị thông tin cho người quản lý và admin ) : Các thông tin được tích sẽ ẩn đi không cho phép các nhân sự xem thông tin đó của nhau. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.