Base Account: Thêm thành viên vào nhóm in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:23 CH


Để thêm thành viên vào nhóm, bạn theo tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào account.base.vn
  • Bước 2: Bạn click vào Nhóm >> Click vào icon hình người như trong ảnh
  • Bước 3: Khi popup bật lên, bạn @tag username của người cần thêm vào nhóm và chọn Mời vào nhóm để hoàn tất thao tác nhé.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.