Base Account: Thêm thành viên vào một/ nhiều nhóm in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 2:28 CH


Để thêm thành viên vào nhóm trên Base Account, bạn theo tác theo một trong hai cách sau:


  1.  Thêm trực tiếp thành viên vào từng Nhóm:

Bước 1: Truy cập vào account.base.vn hoặc chọn biểu tượng Base Account tại menu app


Bước 2: Chọn Nhóm => Nhấn chọn tên nhóm muốn thêm nhân sự


Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng Mời thêm thành viên tại góc trên bên phải màn hình 


Bước 4: Gõ @username của nhân sự rồi nhấn Lưu lại. Có thể lựa chọn gửi email cho thành viên được mời thêm mới hoặc không.


2.  Thêm nhanh thành viên vào nhiều nhóm:

Bước 1: Truy cập vào account.base.vn hoặc chọn biểu tượng Base Account tại menu app


Bước 2: Chọn Thành viên - Nhập tên thành viên tại ô tìm kiếm sau đó click chọn dấu 3 chấm cuối tên thành viên và chọn Thêm người dùng vào nhóm

- Bước 3: Kéo thanh cuộn rồi Bấm để chọn nhóm/ các nhóm muốn thêm thành viên


- Bước 4: Nhấn “Thêm" để lưu lại các nhóm vừa thêm thành viên


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.