Base Workflow: Chỉnh sửa nhanh một giai đoạn trong quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 2:44 CH


Để chỉnh sửa nhanh 1 giai đoạn trong quy trình, bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App.
Bước 1: Chọn dấu mũi tên trên đầu Giai đoạn

Bước 2: Lựa chọn các tính năng chỉnh sửa
a. Chỉnh sửa giai đoạn: Chỉnh sửa thông tin chung của giai đoạn

b. Hướng dẫn hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn

c. Tùy chỉnh công việc tạo sẵn trong từng giai đoạn: Chỉnh sửa hoặc thêm todo trong giai đoạn

Lưu ý: Todo sẽ xuất hiện ở các job sau khi tạo. Các job đã tạo trước khi tạo todo sẽ không hiển thị 
d. Quản lý tùy chọn kéo ngược: 

e. Tùy chọn nâng cao

- Tại đây sẽ có mục cài đặt cho thời hạn của job, yêu cầu hoàn thành công việc, người theo dõi và phân quyền xem nhiệm vụ

f. Xóa giai đoạn
g. Thêm 1 giai đoạn bên trái
h. Thêm 1 giai đoạn bên phải
j. Quản lý webhooks: cài đặt chuyển dữ liệu tự động sang ứng dụng khác của Base.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.