Base Workflow: Cách thêm công việc trong một nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 3:03 CH


Để thêm công việc trong 1 nhiệm vụ, bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app, sau đó chọn 1 quy trình và làm theo hướng dẫn sau đây:


Bước 1. Chọn 1 nhiệm vụ bạn cần thêm công việc. Tại Danh sách công việc, bạn chọn "Thêm công việc".Bước 2. Điền thông tin công việc vào pop-up sau:


Bước 3. Chọn "Thêm" để hoàn tất thao tác tạo công việc.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.