Tạo nhóm Workflow như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:17 AM


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc icon Workflow trên thanh app, chọn vào Workflow cần phân nhóm

Bước 1: Chọn biểu tượng dấu 3 chấm => Chọn "Quick edit Workflow"
Bước 2: Điền tên nhóm vào mục "Workflow category" => "Save"Bước 3: Tên nhóm sẽ hiển thị trên thanh menu bên trái màn hìnhLưu ý: 

  • Tính năng này chỉ hỗ trợ phân loại hay nhóm các workflow cùng loại với nhau, không phải phân cấp cha - con.
  • Các workflow có cùng tên phân nhóm sẽ hiển thị liền kề nhau trên thanh menu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.