Bộ lọc trong workflow có tác dụng gì ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:21 AM


Bộ lọc giúp bạn tìm kiếm một nhiệm vụ, công việc trên Base Workflow một cách chính xác và nhanh chóng. Để tạo bộ lọc bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn truy cập https://workflow.base.vn, tại các mục My jobs hoặc Quy trình cụ thể
Bước 2: Bạn chọn FilterBước 3: Điền thông tin bảng sau:


  • My role: chọn quy trình cần tìm công việc
  • Created date from/ Created date to: Ngày tạo công việc từ ngày/đến ngày
  • Created by: @tag tên người tạo
  • Curently assigned to: Người làm công việc đó


Lưu ý: Không cần điền đầy đủ các trường trong 1 lần tìm kiếm


Bước 3: Chọn "update" để hoàn tất thao tác lọc, hệ thống sẽ trả kết quả phù hợp với điều kiện lọc.Lưu ý: Mục filter hiện tổng số các trường thông tin lọc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.