Thêm nhiệm vụ từ file Excel vào 1 Workflow như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:43 AM


Để thêm nhiệm vụ từ file excel vào Workflow, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trên thanh app, chọn Workflow cần nhập công việc và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn dấu "..." => Chọn "Guide import jobs from excel to workflow"  để xem hướng dẫn và tải file mẫu tại đây (lưu ý: file mẫu giúp bạn tham khảo cách nhập dữ liệu, không dùng file để nhập trực tiếp vào workflow vì dữ liệu liên quan đến Giai đoạn, trường dữ liệu tùy chỉnh theo workflow demo hoặc nếu workflow đã có dữ liệu, bạn có thể Xuất file excel nhiệm vụ để có file dữ liệu theo workflow đó)


Bước 2: Bạn nhập dữ liệu vào file excel theo các cột thông tin tương ứng Lưu ý:

  • Với các trường dữ liệu tùy chỉnh bạn thêm vào workflow khi xuất file mẫu sẽ tự động cập nhật các trường đó
  • Các trường dữ liệu tùy chỉnh bắt buộc trong thiết lập 1 workflow, phải điền đầy đủ thông tin vào file excel
  • Mỗi sheet ở excel tương ứng với các giai đoạn trên workflow, bạn chỉ cần điền thông tin vào sheet All trên excel
  • Phần Creator, Assignee, Followers tag theo tên username
  • Khi nhập dữ liệu từ file excel sẽ được "chọn giai đoạn", nhiệm vụ sẽ hiển thị đúng giai đoạn theo thông tin thiết lập trong file excel. Khi đó, sẽ không có lịch sử của giai đoạn trước.


Bước 3: Bạn chọn biểu tượng dấu "..." => Chọn "Import jobs from excel to workflow


Bước 4: Bạn chọn file import => Chọn "Tiếp tục"
Lưu ý: Sau khi file được cập nhật sẽ hiển thị phần xem trước, bạn so sánh các cột trên excel với các cột đang hiển thị ở dưới để so sánh thứ tự các trường dữ liệu. Nếu:

  • Thứ tự dữ liệu ở file excel và phần hiển thị các cột dữ liệu chưa trùng khớp, bạn đưa chuột vào kí hiệu 3 dấu gạch ngang ở đầu dữ liệu ở bảng dưới và kéo thả vị trí cho phù hợp. Sau đó, sau đó chọn "Import" để dữ liệu được import lên workflow
  • Nếu thứ tự các cột đã chính xác bạn chọn "Import" để dữ liệu được cập nhật lên workflow


Bước 5: Sau khi import thành công luồng công việc sẽ hiển thị như hìnhCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.