Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 7 in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 11:08 SA


1. Phân loại image và file tại mục kết quả công việc và file đính kèm2. Phân quyền cho người theo dõi có thể chỉnh sửa Trường dữ liệu tuỳ chỉnh
Quyền chỉnh sửa trường dữ liệu tuỳ chỉnh tương đương với chỉnh sửa miêu tả công việc.3. Highlight khi rê chuột vào file ở phần cập nhật Kết quả công việc4. Tải file excel báo cáo (Phòng ban/Dự án)5. Hỗ trợ trích dữ liệu từ Báo cáo toàn hệ thống (Owner)
- Báo cáo theo chi tiết thành viên:


- Báo cáo theo dự án & phòng ban:


- Báo cáo theo department:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.