Base Wework

Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Bổ sung ủy quyền giao việc với công việc con - Hướng dẫn cách ủy quyền công việc tại đây - Đối với công việc con, thêm form tạo công việc con đầy đủ, t...
Fri, 17 Tháng 11, 2023 tại 3:24 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Phân quyền cho phép thành viên nhập công việc, cập nhật trường tùy chỉnh từ file excel - Chỉ quản trị hệ thống, quản lý phòng ban/ dự án có quyền thiết ...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 10:32 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Kết quả công việc: thêm bộ editor để người dùng có thể định dạng nội dung theo nhu cầu
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 3:12 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Nhân bản dự án/ phòng ban: giữ nguyên tất cả các cài đặt của dự án gốc - Bổ sung thêm tùy chọn Tùy chỉnh chung - Khi tick chọn sẽ giữ các phần cài đặt...
Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:39 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Cập nhật với trang chi tiết từng Department: - Tab Dự án & Phòng ban: thêm bộ lọc theo trạng thái và giai đoạn - Tab Mục tiêu: thêm bộ lọc mục t...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 4:05 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Nhập công việc từ file excel: hỗ trợ nhập thông tin trường tùy chỉnh loại Nhiều lựa chọn
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 2:58 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1.  Hiển thị chức danh khi giao việc cho thành viên ngoài phòng ban 2. Trang Phòng ban & dự án:   thêm cơ chế sắp xếp và tối ưu tìm kiếm  - Bổ su...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 11:22 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Dự án: Nâng cấp bộ sắp xếp thứ tự trong Tùy chọn hiển thị - Thêm sắp xếp Tăng dần/ Giảm dần  - Thêm sắp xếp theo Thời gian bắt đầu  2. Nhân bản...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:42 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép giao việc cho nhiều người theo Nhóm trên Base Account  Khi chọn Giao việc cho nhiều thành viên, có thể chọn giao theo nhóm trên Base Account ...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 6:00 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Cho phép người nhận việc được nhân bản công việc sang dự án khác, mà dự án đó có quyền tạo công việc 2. Webhook: Thêm tranformer “deadline_datetime”...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 2:10 CH