Base Wework

Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2021
1.Cho phép hiển thị popup trường dữ liệu loại Bảng với diện tích lớn hơn -Click vào tên trường dữ liệu để mở popup. -Chỉ hỗ trợ hiển thị popup trên bản we...
Tue, 7 Tháng 12, 2021 tại 11:42 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2021
1.Phòng ban/ dự án: - Cập nhật cơ chế lựa chọn các phòng ban/ dự án ưu tiên hiển thị (HDSD) - Tùy chỉnh: Thêm dạng hiển thị Lịch biểu vào danh sách có thể...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:58 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 6/2021
Quản lý phòng ban/dự án có thể tự rời khỏi phòng ban/ dự án mình quản lý
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 9:15 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 4,5/2021
1. Thêm tính năng xuất file excel cho Gantt View theo khoảng thời gian của công việc - Thêm option xuất biểu đồ gantt ra file excel. - Thời gian chọn là t...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 12:13 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 2,3/2021
1, Khi tạo mới công việc cho phép chọn thời gian bắt đầu 2, Thêm option chuyển loại dự án/phòng ban (project/team) trong màn hình danh sách ...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 12:04 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 1/2021
1. Thêm chặn tạo trường tùy chỉnh nếu input key nhỏ hơn 4 kí tự 2. Ẩn phần chỉnh sửa quản lý dự án/phòng ban trong khi chỉnh sửa nhanh dự án/phòng ...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:50 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 12/2020
1. Trường tùy chỉnh dạng dropdown (multi answer) cho phép chọn nhiều đáp án. - Tạo trường tùy chỉnh multi answer: - Hiển thị trường multi answer tron...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:44 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 11
1.Thêm tính năng review subtask. -Thêm phần option chọn review subtask trong Tùy chỉnh của dự án/team. 2.Tăng giới hạn số tasklist trong 1 dự...
Fri, 11 Tháng 12, 2020 tại 3:28 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 9
1.Webhook thêm event taskDone và subtaskDone. 2.Hiển thị cột thời gian hoàn thành trong Gantt view. 3.Hỗ trợ đa ngôn ngữ với các cột phần export...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 tại 9:41 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 8
1.Cho phép cài đặt  thông tin người giao việc khi tạo công việc 1.1.Cài đặt ủy quyền giao việc cho người khác. -Ví dụ cấp trên có thể ủy quyền giao việ...
Sun, 6 Tháng 9, 2020 tại 7:30 CH