Base Wework

Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 12/2020
1. Trường tùy chỉnh dạng dropdown (multi answer) cho phép chọn nhiều đáp án. - Tạo trường tùy chỉnh multi answer: - Hiển thị trường multi answer tron...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:44 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 11
1.Thêm tính năng review subtask. -Thêm phần option chọn review subtask trong Tùy chỉnh của dự án/team. 2.Tăng giới hạn số tasklist trong 1 dự...
Fri, 11 Tháng 12, 2020 tại 3:28 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 9
1.Webhook thêm event taskDone và subtaskDone. 2.Hiển thị cột thời gian hoàn thành trong Gantt view. 3.Hỗ trợ đa ngôn ngữ với các cột phần export...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 tại 9:41 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 8
1.Cho phép cài đặt  thông tin người giao việc khi tạo công việc 1.1.Cài đặt ủy quyền giao việc cho người khác. -Ví dụ cấp trên có thể ủy quyền giao việ...
Sun, 6 Tháng 9, 2020 tại 7:30 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 7
1. Phân loại image và file tại mục kết quả công việc và file đính kèm 2. Phân quyền cho người theo dõi có thể chỉnh sửa Trường dữ liệu tuỳ chỉnh Quyề...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 11:08 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 6
1. Chi tiết nội dung cũ và mới của activity logs 2. Bổ sung thêm log chỉnh sửa/ xóa mô tả công việc, file đính kèm 3. Nhân bản subtask và checklist ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 11:14 SA