Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 6:00 CH


1. Cho phép giao việc cho nhiều người theo Nhóm trên Base Account 

Khi chọn Giao việc cho nhiều thành viên, có thể chọn giao theo nhóm trên Base Account


Lưu ý: Giao việc tối đa cho 100 người.


2. API: bổ sung thêm API done task

https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SztA68Az?version=latest

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.