Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:58 SA


1.Phòng ban/ dự án:

- Cập nhật cơ chế lựa chọn các phòng ban/ dự án ưu tiên hiển thị (HDSD)

- Tùy chỉnh: Thêm dạng hiển thị Lịch biểu vào danh sách có thể chọn là mặc định

- Xuất dữ liệu: Thêm tùy chọn Xuất công việc với  dữ liệu dạng bảng, tùy chọn này giúp quý khách khi nhập dữ liệu tùy chỉnh dạng bảng, xuất ra vẫn hiển thị theo dạng bảng

2. Công việc: 

- Thêm popup xác nhận  khi tick Bỏ hoàn thành công việc

- Công việc lặp lại: 

  • Thêm trường Danh sách nhãn (tags), chọn từ các nhãn (tags)  có sẵn của dự án/phòng ban

  • Thêm nội dung mô tả cho công việc con

3. Báo cáo:

- Báo cáo hệ thống/ department/ phòng ban/ dự án: Thêm báo cáo tạo công việc theo thành viên (người giao việc)

- Báo cáo công việc theo từng thành viên (tab Thành viên)

  • Thêm bộ lọc theo trạng thái: Cần làm, Đang làm, Hoàn thành, Quá hạn, Khẩn cấp

  • Báo cáo ở sidebar : click vào số công việc của từng trạng thái sẽ điều hướng/ lọc nhanh ra các công việc tương ứng

4. Webhook: 

- Thống kê lịch sử các hoạt động bắn webhook cho toàn bộ hệ thống (chỉ dành cho owner) và cho từng phòng ban/ dự án 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.