Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2021 in

Sửa đổi trên: Tue, 7 Tháng 12, 2021 tại 11:53 SA


1. Cập nhật quyền App admin mặc định được tạo phòng ban/ dự án

2. Hỗ trợ tạo phòng ban/ dự án từ excel

3. Xuất công việc của nhiều phòng ban/ dự án ra excel

Hoặc xuất trong trong Department:

4. Thời gian định mức của công việc hiển thị theo dạng ngày hoặc ngày - ngày giờ theo thiết lập

5. Cập nhật tùy chọn giữ lại hoặc xóa người nhận việc với thành viên bị xóa khỏi phòng ban/ dự án.
(Lưu ý: sau khi Wework cập nhật tùy chọn này, để giữ lại người nhận việc khi đã bị xóa khỏi phòng ban/ dự án, Quý khách cần cập nhật lại tùy chọn trong các phòng ban/ dự án đã tạo trước đây)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.