Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2021 in

Sửa đổi trên: Tue, 7 Tháng 12, 2021 tại 11:42 SA


1.Cho phép hiển thị popup trường dữ liệu loại Bảng với diện tích lớn hơn

-Click vào tên trường dữ liệu để mở popup.

-Chỉ hỗ trợ hiển thị popup trên bản web, bản mobile hiện không hỗ trợ.
2.Cho phép nhập dữ liệu loại bảng vào từng công việc

- Thêm button Nhạp excel trên popup dạng bảng và Nhập dữ liệu thuộc bảng trong menu tùy chọn của công việc

- Lưu ý: 

+ Chuẩn bị file excel có các cột dữ liệu trùng với các cột thông tin trên trường tùy chỉnh

+ Dữ liệu nhập lên sẽ ghi đè dữ liệu cũ
3. Xuất dữ liệu dạng bảng trong từng công việc

-Thêm button Xuất excel trên popup trường dữ liệu bảng  và tùy chọn Xuất dữ liệu thuộc bảng trong tùy chọn của công việc, có thể lựa chọn trường dữ liệu muốn xuất
5. Thêm tùy chọn Nhân bản deadline công việc con khi nhân bản phòng ban/ dự án


6.Thêm nhiều người theo dõi lấy theo các nhóm trên Base account

-Thêm option để chọn nhanh theo nhóm trong tính năng thêm nhiều người theo dõi.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.