Base Wework

Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 6/2024
1. Ra mắt module Công việc của tôi - Module này giúp người dùng (với cả vai trò nhân viên hay quản lý) theo dõi nhanh được tình trạng, mức độ khẩn cấp, thờ...
Mon, 17 Tháng 6, 2024 tại 5:57 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 5/2024
Tìm kiếm công việc con trong Phòng ban/ Dự án tại thanh Tìm kiếm nhanh: có thể kết hợp với các bộ lọc để giới hạn kết quả tìm kiếm mong muốn
Thu, 16 Tháng 5, 2024 tại 1:54 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 4/2024
Ra mắt module Nhân viên của tôi giúp quản lý nắm bắt nhanh trạng thái vận hành và hiệu suất của nhân viên cấp dưới (HDSD)
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 3:43 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
1. Thanh tìm kiếm nhanh: hỗ trợ tìm kiếm với từ khóa trong tên công việc con ở tất cả dự án 2. Cho phép thành viên được thêm thành viên vào phòng ban/ d...
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 5:23 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
1. Cho phép cập nhật ngày hoàn thành thực tế khi công việc đã hoàn thành Cài đặt theo từng phòng ban/ dự án: - Mặc định Không cho phép cập nhật - Nế...
Mon, 18 Tháng 12, 2023 tại 4:40 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Bổ sung ủy quyền giao việc với công việc con - Hướng dẫn cách ủy quyền công việc tại đây - Đối với công việc con, thêm form tạo công việc con đầy đủ, t...
Fri, 17 Tháng 11, 2023 tại 3:24 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Phân quyền cho phép thành viên nhập công việc, cập nhật trường tùy chỉnh từ file excel - Chỉ quản trị hệ thống, quản lý phòng ban/ dự án có quyền thiết ...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 10:32 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Kết quả công việc: thêm bộ editor để người dùng có thể định dạng nội dung theo nhu cầu
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 3:12 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Nhân bản dự án/ phòng ban: giữ nguyên tất cả các cài đặt của dự án gốc - Bổ sung thêm tùy chọn Tùy chỉnh chung - Khi tick chọn sẽ giữ các phần cài đặt...
Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:39 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Cập nhật với trang chi tiết từng Department: - Tab Dự án & Phòng ban: thêm bộ lọc theo trạng thái và giai đoạn - Tab Mục tiêu: thêm bộ lọc mục t...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 4:05 CH