Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 18 Tháng 12, 2021 tại 11:51 SA


1. Trang Dự án & phòng ban: thêm bộ lọc, cho phép owner lọc phòng ban/ dự án theo department


2. Cập nhật hàng loạt dự án/ phòng ban ưu tiên

Có form cho phép thêm hoặc bớt phòng ban/ dự án ưu tiên, hỗ trợ thanh tìm kiếm và bộ lọc

- Hiển thị số phòng ban/ dự án ưu tiên

- Có cảnh báo đỏ khi thêm ưu tiên vượt quá 300 phòng ban/ dự án

3. Trang Home: Cập nhật bộ lọc mặc định là Công việc & công việc con


4. Công việc lặp lại: hỗ trợ thêm người theo dõi với công việc con (tối đa 20 người)


5. Tối ưu việc di chuyển công việc đến nhóm công việc đích còn trống

6. Tăng giới hạn người theo dõi công việc là 150 người

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.