Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 6 in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 11:14 SA


1. Chi tiết nội dung cũ và mới của activity logs


2. Bổ sung thêm log chỉnh sửa/ xóa mô tả công việc, file đính kèm


3. Nhân bản subtask và checklist trong công việc lặp lại4. Thêm điều chỉnh deadline cho subtask của công việc lặp lại
5. Tạo công việc lặp lại trong Phòng ban/ Dự án


Tạo cvll trong Phòng ban/ Dự án và quản lý/ owner có thể kiểm soát được phần nhân viên tạo. Quản lý dự án và các cấp cao hơn có quyền chỉnh sửa, có noti cho người tạo ban đầu.


Không được sửa trường Projects & Teams gắn với repeated task, khi duplicate thì được phép chọn Projects & Teams khác.


6. Danh sách department sắp xếp theo chữ cái


7. User được view tất cả department
Bỏ phần group access khi tạo department.


8. Tìm kiếm project và tasklist khi tạo, sửa, nhân bản cvllCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.