Base Wework: Cài đặt email thông báo trong dự án/phòng ban in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 10:11 SA


Chỉ có Quản lý của dự án/phòng ban có thể cài đặt email thông báo. Để bật/tắt email thông báo trong dự án/phòng ban, bạn vào trang https://wework.base.vn


Bước 1. Click chọn Dự án/phòng ban muốn bật email thông báoBước 2. Chọn "Tùy chỉnh"Bước 3. Chọn "Email thông báo"
Bước 4. Tick chọn những thao tác cần gửi thông báo về email.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.