Base Wework: Thiết lập tính năng đánh giá công việc (review) trước khi hoàn thành in

Sửa đổi trên: Tue, 23 Tháng 5, 2023 tại 11:29 SA


                                                   Để thiết lập tính năng Yêu cầu review công việc trước khi hoàn thành công việc cho phòng ban/ dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Chọn dự án/phòng ban bạn muốn thiết lập, chọn “Tùy chỉnh” (lưu ý chỉ có quyền Owner hoặc quản lý phòng ban/dự án mới thiết lập được)


           


Bước 2. Tại màn hình tùy chỉnh hệ thống, kéo xuống dưới mục “Yêu cầu đánh giá trước khi đánh dấu hoàn thành công việc” và chọn “Yêu cầu đánh giá"


           


Bước 3. Khi chọn “Yêu cầu đánh giá”, các bạn sẽ có hai lựa chọn:


           


  • “Người giao việc là người đánh giá”: Hệ thống sẽ mặc định thêm người giao việc vào danh sách người đánh giá 

  • “Người giao việc không phải người đánh giá”: Bạn cần nhập vào danh sách những người sẽ đánh giá 

  • SLA review task in hours: Thời hạn cần phải đánh giá công việc


Bước 4. Nhấn Lưu để lưu lại thiết lập đánh giá công việc


         


Khi một công việc bất kỳ mà được tick hoàn thành, người đánh giá sẽ nhận thông báo trên Base cũng như nhắc việc trên reminder.


Lưu ý: người đánh giá phải được thêm vào người theo dõi đối với trường hợp không cho phép nhìn thấy công việc của nhau và không phải là người giao việc, quản lý, phòng ban 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.