Làm thế nào thiết lập tính năng review công việc trước khi hoàn thành ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 1:45 PM


                                                   Để thiết lập tính năng Yêu cầu review công việc trước khi hoàn thành cho phòng ban/ dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào Wework.base.vn

  • Bước 2: Chọn 1 phòng ban, dự án cần thiết lập tính năng này.

  • Bước 3: Click vào Tùy chỉnh >>  Chỉnh sửa dự án

  • Bước 4: Bạn chọn yêu cầu review trước khi đánh dấu hoàn thành công việctag tên người được quyền review nhé.

Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh để người giao việc là người review công việc hoặc 1 thành viên do bạn setup. Nếu không @ tag account nào thi mặc định quản lý của phòng ban/ dự án là người review.


  • Bước 5: Chọn Lưu để hoàn tất thiết lập.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.