Base Wework: Copy thư mục tài liệu từ dự án/ phòng ban này sang dự án/ phòng ban khác in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 2:51 CH


Để copy 1 thư mục tài liệu từ dự án/ phòng ban A sang B, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app.

  • Bước 2: Chọn 1 phòng ban/ dự án chứa thư mục bạn cần copy.

  • Bước 3: Click vào Tài liệu, tại thư mục cần copy bạn di chuyển chuột đến vị trí cuối tên thư mục sẽ hiển thị lên icon dấu 3 chấm - Tùy chọn thêm.

  • Bước 4: Khi popup hiển thị, bạn chọn Copy folder ra bên ngoài.

Copy thành công màn hình sẽ hiển thị lên popup sau, bạn click OK.


  • Bước 5: Chọn phòng ban/ dự án cần paste thư mục này >> Tài liệu >> Thêm và xem ảnh hướng dẫn sau để paste thư mục nhé.


Sau đó bạn click OK để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.