Base Wework: Hướng dẫn xóa Dự án/phòng ban in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 9:23 SA


1. Lưu ý

Đọc kỹ các lưu ý dưới đây trước khi xóa dự án/ phòng ban

  • Dự án/phòng ban sau khi xóa sẽ không thể khôi phục lại được.
  • Chỉ có quản lí phòng ban/dự án và owner mới có thể xóa dự án/phòng ban.


2. Các bước xóa một dự án, phòng ban
Bước 1. Chọn dự án/phòng ban muốn xóa > Click “...”  

Bước 2. Click “Xóa project/team” 
 Bước 3. Màn hình sẽ hiển thị một popup đỏ cảnh báo với thao tác này, bạn sẽ có 6s để xác nhận và cân nhắc thật kĩ trước khi thao tác. Nếu đồng ý, sau khi hết 6s, bạn click “Confirm to delete” để hoàn tất thao tác.

 3. Phân quyền để quản lí dự án xóa phòng ban


Bước 1. Chọn dự án/phòng ban muốn phân quyền xóa > Click “...” > Các tùy chọn khác > Cài đặt nâng cao (dành cho quản trị viên hệ thống)Bước 2. Chọn “Có”
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.