Lưu ý gì khi xóa dự án/phòng ban ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:12 PM


Lưu ý:

  • Dự án/phòng ban sau khi xóa sẽ không thể khôi phục lại được.

  • Chỉ có quản lí phòng ban/dự án va owner mới có thể xóa dự án/phòng ban.

Để xóa một dự án/phòng ban thì sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Bạn truy cập vào https://wework.base.vn, chọn vào dự án/phòng ban muốn xóa, chọn vào biểu tượng "..."  > Chọn Xóa phòng ban/ dự án.Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị ngay 1 popup đỏ cảnh báo với thao tác này, bạn sẽ có 6s để xác nhận và cân nhắc thật kĩ trước khi thao tác. Nếu đồng ý, sau khi hết 6s, bạn click Confirm to delete để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.