Cách theo dõi tiến độ công việc theo nhóm công việc (dành cho dự án) ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:37 PM


Để theo dõi tiến độ công việc theo nhóm công việc của dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Chọn Dự án muốn theo dõi tiến độ theo nhóm công việc 

  • Bước 2: Bạn chọn xem công việc ở dạng Gantt view

  • Bước 3: Bạn click vào Tùy chọn hiển thị và chọn xem theo Nhóm công việc:


Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Broad view để xem nhóm công việc theo từng cột nhé

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.