Base Wework: Owner thêm mình là quản lý dự án/phòng ban in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 11:53 SA


Note: Chỉ có Owner có thể thêm quản lý 1 dự án/phòng ban mà mình không là quản lý.


Bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app.


Bước 2. Trên thanh menu chính, bạn chọn "Dự án & phòng ban" > Chọn "Tất cả (cho quản trị)": tại đây sẽ hiển toàn bộ danh sách dự án/ phòng ban của hệ thống.Bước 3. Tại dự án/ phòng ban cần thêm quản trị, bạn chọn "Option" > "Quản lý"Bước 4. Chọn "Quản lý thành viên" > Chọn "Thêm nhiều" hoặc "Quản lý phòng ban"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.