Làm thể nào thêm quản trị dự án/phòng ban mình không tham gia ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:44 PM


Chỉ có Owner có thể thêm quản trị 1 dự án/phòng ban mà mình không phải là quản trị, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/  hoặc app Base Wework trên thanh app

  • Bước 2: Trên thanh menu chính, bạn chọn Dự án & teams >> Tất cả owners: tại đây sẽ hiển toàn bộ danh sách dự án/ teams của hệ thống ở các trạng thái.


  • Bước 3: Tại dự án/ team cần thêm quản trị, bạn chọn Option >> Chỉnh sửa nhanh:


  • Bước 4: Khi popup hiển thị ra, bạn @tag username vào trường Người quản trị và chọn Save để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.