Base Wework: Owner xem toàn bộ dự án/phòng ban trên hệ thống như thế nào in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 3:37 CH


Để quản trị hệ thống (owner) có thể xem và quản lý toàn bộ dự án/phòng ban trên hệ thống, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app.


Bước 2. Trên thanh menu chính, bạn chọn "Dự án & phòng ban" > Chọn "Tất cả (cho quản trị)" tại đây sẽ hiển toàn bộ danh sách dự án/ phòng ban của hệ thống.Bước 3. Bạn có thể tùy chỉnh các bộ lọc để có kết quả như ý muốn như sau:

  • Bộ lọc hiển thị: Chọn Đang thực hiện hoặc Đã đóng.
  • Bộ lọc giai đoạn: Chọn Tất cả hoặc Đúng tiến độ hoặc Chậm tiến độ hoặc Có rủi ro cao.


Bộ lọc hiển thị


Bộ lọc giai đoạn


Bước 4. Owner có thể thiết lập lại trạng thái hay cài đặt của dự án tại đây:

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.