Owner xem toàn bộ dự án/phòng ban trên hệ thống như thế nào? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:45 PM


Để quản trị hệ thống (owner) có thể xem và quản lý toàn bộ dự án/phòng ban trên hệ thống, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/  hoặc app Base Wework trên thanh app

  • Bước 2: Trên thanh menu chính, bạn chọn Dự án & phòng ban >> Tất cả owners: tại đây sẽ hiển toàn bộ danh sách dự án/ phòng ban của hệ thống ở các trạng thái.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.