Base Wework: Cách xóa công việc và những điều cần lưu ý in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 9:15 SA


A. Để xóa công việc, bạn thao tác như sau:


Bước 1. Bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


Bước 2. Chọn dự án/phòng ban chứa công việc muốn xóa.Bước 3. Chọn công việc muốn xóa > Chọn vào biểu tượng "..." ở góc phải màn hình.


 

Bước 4. Khi pop up hiển thị > Chọn “Xóa công việc”.


 

 

Bước 5. Xác nhận lại thông tin và ấn OK để xóa công việc.


 

Lưu ý: Công việc đã xóa sẽ không thể khôi phục lại.


B. Để ngăn việc thành viên tự động xóa công việc, bạn có thể phân quyền xóa công việc tại mục Tùy Chỉnh, cụ thể như sau:

Bước 1. Chọn phòng ban/dự án > Chọn “Tùy chỉnh” > Chọn “Phân quyền sử dụng”.

Bước 2. Kéo màn hình xuống > Tick chọn những phân quyền bạn mong muốn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.