Xóa công việc như thế nào ? Cần chú ý điều gì ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:46 PM


Để xóa công việc, trong dự án/phòng ban sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Chọn vào công việc muốn xóa >> Chọn vào biểu tượng "..." ở góc phải màn hình.


Bước 2: Chọn Xóa công việc


Bước 3: Xác nhận lại thông tin và ấn OK để xóa công việc.


Lưu ý:

  • Công việc đã xóa sẽ không thể khôi phục lại.

  • Sẽ chỉ có quản lí dự án/phòng ban và người tạo ra công việc xóa được công việc đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.